Синтон-програма


Синтон-програма - цикл тренінгів, що є центральним для Тренінг-Центру Синтон. Складається з 6 тренінгів: Базовий, Світ Емоцій, Особисте життя, Успішна людина, Королівство, Важкі Ігри. Як правило, кожен курс складається з 6 занять по 4 години. Послідовність курсів - не обов'язкова, але рекомендована.

Цілі та характер Синтон-програми

Цілі Синтон-програми:

При цьому основним напрямком Синтон-програми є зростання і розвиток особистості, формування високих стандартів якості життя. Синтон-програма спрямована на всебічний розвиток, соціальну активність і творчість особистості кожного учасника програми, формування його стійкої громадянської позиції. Про роботу з моральними та етичними цінностями на тренінгах Синтон-програми див.

За формою, синтон-програма є програмою психологічних тренінгів. По суті, Синтон-програма є програмою соціальної педагогіки.

Синтон-програма, її філософська база та ставлення до релігії

Синтон-програма має свою світоглядну базу, дивись Філософія перспективного синтону

Ставлення перспективного синтону до релігії - підкреслено нейтральна. Тренінги будуються так, щоб їх зміст і форма були корисні для учасників, які сповідують будь-яку релігію або дотримуються світського світогляду. Питання релігії на тренінгах не зачіпаються, зміст тренінгового процесу не містить моментів, ідеологічно неприйнятних для якоїсь конфесії. Дивись експертизи та резолюцію Першої міжвузівської конференції «Соціокультурний простір і просвітництво. Ідеї ХХІ століття»)

Особистісні зміни

На тренінгах люди змінюються. В яку сторону? Синтон-програма націлена на те, щоб у учасників знижувалися тривожність, невпевненість у собі, внутриличностная напруженість. З іншого боку, ставиться завдання підвищення таких особистісних особливостей, як:

Методика побудови тренінгового процесу

Синтон-програма будується на основі традиційних, базових принципах класичної традиції вітчизняної і світової педагогіки, використовуючи при цьому як сучасний досвід, так і власний, виключно багатий арсенал методичних напрацювань. Дивись Методика побудови тренінгів Синтон-програми