Синтон-підхід

Автор: Н.І. Козлов

Якщо говорити коротко, то синтон-підхід - це психологія здорового глузду для здорових людей. Синтон-підхід, як напрямок практичної психології склався в процесі роботи перспективного синтону силами Н.І. Козлова і його колег. Це самостійне, самобутнє психологічний напрямок, який має свою філософію, теорію особистості, наукову та методологічну базу, свою систему психологічних та педагогічних технологій.

Синтон-підхід - одне з найбільш перспективних напрямків російської практичної психології. Саме в рамках синтон-підходу в останні десятиліття проводилися найбільш серйозні наукові дослідження результатів тренінгової практики, в рамках синтон-підходу було виховано більшість кращих провідних особистісних тренінгів Росії, кілька десятків самостійних тренінгових шкіл сформувалося саме на базі синтон-підходу. Синтон-підхід в даний час показує високу результативність у сфері особистісних тренінгів і успішно застосовується в консультативній практиці. Важливо, що синтон-підхід - це очевидно інтегративне психологічний напрямок, побудоване на базі самостійних вітчизняних розробок і включає в себе досягнення багатьох с другими популярными направлениями</a>.">сучасних психологічних підходів.

Синтон-підхід материалистичен і будує свою практику, в рамках виключно наукового світогляду. Підхід базується на наукових розробках необихевиоризма, когнітивної психології, сучасного психоаналізу і Гуманистическая психология и синтон-подход</a>">гуманістичної психології, залишаючи за своїми межами містику, езотерику і міфи життєвої психології.

У синтон-підході людина - не тільки організм, пристосовується до середовища заради задоволення своїх потреб і комфорту. Людина не зводиться до свого організму, він може жити як особистість, пристосовуючи середовище до себе, керуючись своїми цілями і цінностями. Подбати про себе, про своє здоров'я і щастя - не мета психологічної роботи, а лише природна умова, щоб продовжити служіння життя, людям і суспільству. Увагу до свого внутрішнього світу, робота зі своїми проблемами і самовдосконалення не самоцінність і не самоціль, а спосіб підвищити свою ефективність в справах і в стосунках з людьми.

У виборі між адаптивним поведінкою і розвитком, синтон-підхід пропонує орієнтуватися на розвиток. Пристосуватися до життя - менш гідне завдання, ніж розвинути себе гідну особистість і створити навколо себе гідне життя. У синтон-підході людина бачиться як автор, як творець власного життя, що має свободу волі і розум.

Синтон-підхід - підхід особистісно-діяльний, в якому людина, як особистість, відповідає не тільки за свою поведінку і діяльність, за свої рішення і вибори, але і за своє внутрішнє поведінку, за свої думки і почуття. Усвідомленість нам допомагає, але всі наші проблеми не вирішить: до результату приведуть тільки точні і енергійні дії. Наміри важливі, але ще важливіше результати наших намірів - те, що ми зробили реально. Виправдання не змінюють підсумкового результату, і людина відповідає за те, що він реально зробив або не зробив.

Синтон-підхід активно обговорює питання цінностей, смислів та напрямки життя. Як підхід етичної спрямованості, синтон-підхід виходить з того, що не можна давати психологічні прийоми в руки того, хто безвідповідально зможе використовувати це як зброю проти інших. Найважливіший момент етики синтон-підходу - уявлення про этикотипах, способи життя Споживача, Паразита, Романтика і Творця. Синтон-підхід не вважає гідними егоїзм і цінності індивідуального просування, підтримуючи цінність співпраці. Щастя і внутрішнє благополуччя для синтон-підходу - не самоцінність, а засіб для ефективного служіння людям. Оцінюючи своє життя, слід питати не що я від життя й людей отримав, а що я життя і людям дав. Мета синтон-підходу - покращення життя людей засобами розвитку особистості; будівництво особистості, що живе за принципом: "Що б я не робив, кількість добра у світі має збільшуватись".

"Добрий початок" в людині для синтон-підходу не заданість, а завдання. Діти народжуються з різними схильностями, але завдання суспільства і сім'ї - виховати в ньому особистість і людини. У синтон-підході суспільство і культура - не небезпечні интроекты, а джерело цивілізованості, той, що створив нас, як людей, що дало нам наші інструменти, наші сили і можливості, нашу індивідуальність. Синтон-підхід гуманистичен за цінностей, але реалістичний по засобам роботи, і усвідомлює себе в рамках реалістичної психології. Синтон-практичний підхід, орієнтований, передусім, не на пояснення, а на зміну. Теоретичні пояснення для синтон-підходу гарні тільки тоді, коли вони стають робочим інструментом, дають можливість вирішувати поставлені завдання.

Синтон-підхід успішно застосовується і в тренінгової діяльності, і в консультативній практиці, наполягаючи на поєднанні та інструментального та ціннісного підходу. Синтон-технологічний підхід, дає багато працюють технік, починаючи звичайно з позиції Автора, тотального Так і внутрішнього Добре. Кращі розробки синтон-підходу в сфері особистісних тренінгів представлені в Синтон-програми, в області бізнес-тренінгів - у програмі Ділової стандарт, в області коучингу - у програмі Дистанція. Основні риси синтон-підхід в консультуванні, це переклад клієнта з позиції Жертви в позицію Автора, поєднання в собі рис коучингу і менторинга, робота переважно через позитив і конструктив, поєднання моментів теплою підтримки і жорсткої вимогливості.

Синтон-підхід вірить, що люди можуть бути сильними, розумними і вольовими, мати місію свого життя, жити по максимуму, ставити великі цілі і досягати свої цілі. Принципова відмінність Синтон-підходу від інших психологічних концепцій в тому, що Синтон в першу чергу орієнтований на розвиток особистості, її тренінги дають потужний інструментарій до особистісного зростання. Однак це лише перша завдань особистісного зростання - вміння розібратися з собою, прибрати зайві переживання, навчитися керувати емоціями і жити щасливо. Наступна найважливіша задача розвиненою багатогранної особистості - добитися повноцінної реалізації свого потенціалу, щоб стати успішним у цьому світі: в стосунках, особистому житті, в своїй справі, кар'єрі, в соціумі. Синтон-підхід - це психологія високих досягнень. Щоб віра в можливості людини стала реальністю, синтон-підхід вчить людей бути реалістичними, вмілими та ефективними. Вчити - ефективніше, ніж лікувати. У синтон-підході не вітається негативізм. У людей є багато чого, і невірно вишукувати в них передусім слабкості, ницості і проблеми, підштовхуючи до необхідності психотерапії. Бачити в людях треба все, але гідно показувати людям їх сильні сторони і можливості, орієнтуючи на особистісне зростання та розвиток.

Рамки синтон-підходу - позитив, конструктив, відповідальність.

Психотерапія в синтон-підході займає те ж місце, що і відвідування лікаря здоровою людиною: чим менше, тим краще. Душевне здоров'я забезпечується здоровим способом життя, правильною постановкою життєвих цілей, умінням будувати відносини і жити в режимі "позитив, конструктив, відповідальність". При необхідності психотерапії синтон-підхід рекомендує починати з усунення життєво очевидних причин психологічних проблем, не шукаючи глибинних причин там, де питання може бути вирішене простим чином.

Нормалізувати сон і харчування, налагодити фізичну активність і ліквідувати елементарну психологічну безграмотність у відношенні до себе і будівництві відносин - завдання першого пріоритету. Не професійно починати копатися у ранньому дитинстві або минулих життях, не налагодивши цю базу.

Синтон-підхід цінує людський розум і закликає голову не відключати, а включати частіше, не лінуватися думати. Розумність - це вміння і звичка осмислювати все, що відбувається, використовуючи всі п'ять позицій сприйняття: з позиції особистих інтересів, інтересів партнера, з точки зору зовнішнього спостерігача, системного підходу і позиції служіння, позиції Ангела.

У синтон-підході існуюча особистість і емоції - не самоцінність, а особистий інструментарій: те, з чого людина може побудувати себе майбутнього. Особистістю не народжуються, особистістю стають особистістю різного рівня розвитку. Обов'язок розвиненої людини - розвивати свої почуття та вміти керувати своїми почуттями. Змушений придушувати свої емоції тільки той, хто своїми емоціями не володіє. Почуття повинні жити в гармонії з розумом і під його початком. У розвиненої людини будь-яка емоція повинна бути адресна і доцільна.

Дитинство - найважливіший етап, коли закладаються особисті способи відносини людини зі світом, і цей процес описується в теорії соціального психоаналізу емоцій, однією з найважливіших в уявленні синтон-підходу. При цьому синтон-підхід орієнтує людину жити майбутнім. Минуле минуло, а зараз - лише привід для побудови майбутнього. Синтон-підхід не копається в болячки, не шукає причини в минулому, пояснюють і виправдовують сьогоднішні проблеми: він пропонує поставити завдання, намітити план і будувати гідне особисте майбутнє, думаючи про людей, яких ти любиш і справі, яке значиме для тебе і людей.