Методика побудови тренінгів Синтон-програми


В основі Синтон-програми лежить особистісно-діяльний підхід, використовуються елементи когнітивно-біхевіорального і гуманістичного підходу. Синтон-програма містить сучасні розробки вітчизняних психологів в області активних форм навчання, психотехніки та психогимнастики.

Основний тон занять у Синтоне - вільна, позитивна та конструктивна атмосфера, повага до особистості, заохочення дискусій і самостійності мислення. Порожній трьоп, негативізм і позиція жертви - в Синтоне не вітаються.

Синтон-програма - не тільки психологічна, але й педагогічна, просвітницька програма. У зв'язку з цим Синтон-програма будується на основі традиційних, базових принципах класичної традиції вітчизняної і світової педагогіки, використовуючи при цьому як сучасний досвід, так і власний, виключно багатий арсенал методичних напрацювань. Двадцятип'ятирічний досвід пошуків зробив Синтон лідером в області методики побудови особистісних тренінгів.

Кожен цикл Синтон-програми на методичному рівні являє собою, виходячи з мети і завдань, поєднання тематичних лекцій, психотехнических вправ, аналізу конкретних життєвих ситуацій, групових дискусій, рольових та сюжетних ігор, елементів аутотренінгу і т. д. Більшість психологічних ігор і вправ у Синтон-програми є оригінальними або адаптованими під стиль і зміст навчального процесу. Кожне заняття Синтон-програми має сценарій, який включає інструкцію до проведення ігор та вправ, алгоритм обговорення і коментарі - рекомендації для ведучого.

Методично, тренінги з Синтон-програми будуються за кількома основними лініями, а саме:

 • Лінія змісту,
 • Лінія динамік і модальностей,
 • Фізична лінія заняття,
 • Просторова лінія заняття,
 • Лінія підведення підсумків.

В дидактичному побудові тренінгових занять Синтон-програма виходить з базових принципів класичної традиції вітчизняної і світової педагогіки. Більшість тренінгів Синтоне побудовані за такою послідовною схемою:

 1. Постановка проблеми: як правило, не теоретична, а через живе особистісний озадачивание.
 2. Розіграш та проживання ситуації: збільшує кількість питань, але дає матеріал і для деяких відповідей.
 3. Осмислення і аналіз того, що сталося: завдання відійти від теоретизування «взагалі» і зорієнтувати на реальні практичні висновки або завдання
 4. Постановка навчальних завдань: мета «що ми хочемо досягти», план дій
 5. Відпрацювання потрібних умінь в іграх, дискусіях і вправах: на основних заняттях з ведучим і додаткових домашніх зустрічах під керівництвом спеціально підготовлених помічників - кураторів
 6. Прибудова до майбутнього: де і як буду використовувати?
 7. Орієнтування на закріплення в житті: система домашніх завдань з додатковими вправами