Вплив тренінгів перспективного синтону на особистість учасників


Чи впливає проходження тренінгів перспективного синтону на особистісні особливості його учасників?

Базовий тренінг - тест Кеттелла

Проведене дослідження з використанням тесту Кеттелла показало, що учасники, які пройшли Базовий тренінг (і наступні тренінги Синтон-програми), у порівнянні з аналогічною вибіркою людей, які не відвідують тренінги перспективного синтону, в середньому:

Синтон-програма - тест Кеттелла

Дослідження з допомогою тесту Кеттелла показало, що «Синтон-програма» систематично і статистично достовірно формує більш виражену соціальну активність життєвої позиції порівняно з респондентами, що не відвідували тренінг, при підвищенні внутрішньої комфортності та практичній відсутності небажаних ефектів у межах розглянутих особистісних параметрів; результати тренінгу відповідають заявленим цілям тренінгу.

Саме проведення тренінгу супроводжувалося статистично значущим і систематичним підвищенням практичності (фактор М), підвищенням дипломатичності (фактор N), підвищенням самоконтролю (фактор Q3), зниженням напруженості (фактор Q4).

Результатом тренінгу (замірявся пізніше) можна вважати статистично значуще і систематичне підвищення домінантності (фактор Е), зниження нонконформізму (фактор Q2), підвищення самоконтролю (фактор Q3). Статистично значущими, але несистематичными змінами виявилися підвищення експресивності (фактор F), підвищення сміливості (фактор H), підвищення практичності (фактор М), зниження тривожності (фактор O), зниження напруженості (фактор Q4). См.

Тренінги перспективного синтону - опитувальник Роттера

Дослідження показало значимо більш високий рівень суб'єктивного контролю (УСК) в учасників тренінгів, особливо тренінгів ТЦ «Синтон». См.