Категорія: Чоловік


Емоції і почуття (Е. П. Ільїн)

Кожна доросла людина знає, що таке емоції, так як неодноразово їх відчував з самого раннього дитинства. Однак коли просять описати яку-небудь емоцію, пояснити, що це таке, як правило, людина відчуває великі труднощі. Переживання, відчуття, що супроводжують емоції, які важко... читати далі


Роль і функції емоцій (Е. П. Ільїн)

Обговорюючи питання про значення емоцій для існування тварин і людини, П. В. Симонов (1966) пише: «Важко допустити, щоб їх (емоцій. - Е. І.) наявність було біологічно безглуздим, хоча визначити значення емоцій в приспособительном поведінці живих істот набагато важче, ніж може пок... читати далі


Характеристика різних емоцій (Е. П. Ільїн)

В психології емоцій хвилювання не розглядається як самостійна категорія. Воно є швидше побутовим поняттям, що відбиває стан занепокоєння, ситуативної тривожності, страху. Про нього писав ще Б. Спіноза. Виділяв його і К. Д. Ушинський, відносячи його до першої ступені душевного страху. «...М... читати далі


Емоційні стани, що виникають в процесі діяльності (Е. П. Ільїн)

Серед емоційних станів виділяють емоційну напруженість (Наенко, Овчинников, 1970), що характеризується підвищеним рівнем активації (збудження). Ст. Л. Марищук (1974) запропонував розділити поняття «емоційна напруга» й «емоційна напруженість». Перше, з його точки зору, ... читати далі


Емоційні властивості людини (Е. П. Ільїн)

«Спостерігаючи різних людей, - писав А. Ф. Лазурський, - ми бачимо, що в одних почуття, властиві їм, починають проявлятися лише в тому випадку, коли вплив умов досягає значної інтенсивності; тільки які-небудь надзвичайні події здатні порушити їх звичайна байдужість і привест... читати далі


Класифікація і властивості емоцій (Е. П. Ільїн)

Навіщо людині і тваринам така різноманітність емоційних реакцій? Чим відрізняються механізми виникнення однієї емоції від іншої? Чому даний об'єкт, сигнал, дана ситуація викликає в нас саме цю, а не іншу емоцію? Чи є це «заслугою» подразника або специфікою роботи визначен... читати далі


Вікові і статеві особливості емоційної сфери особистості (Е. П. Ільїн)

Важливість вивчення вікових особливостей емоційної сфери дітей визначається тим, що є тісний зв'язок емоційного та інтелектуального розвитку. Е. В. Янкіна (1999) зазначає, що порушення в емоційному розвитку дитини дошкільного віку ведуть до того, що дитина не може використ... читати далі


Особливості емоційної сфери у представників деяких професій (Е. П. Ільїн)

У ряді досліджень отримані докази того, що вираженість тих чи інших емоційних властивостей особистості може впливати на професійне самовизначення. Так, у роботі Т. В. Кудрявцева і А. В. Сухарева (1985) виявлено, що випускники середньої школи, які мають лабільністю емоцій, проявл... читати далі


Емоційні типи (Е. П. Ільїн)

Різні люди схильні переживати частіше яку-небудь одну з основних емоцій. Характеризуючи одного з героїв свого роману «Обломов», В. А. Гончаров писав: «Симпатичний такий чоловік? Любить, ненавидить, страждає? Мав би, здається, і любити, і не любити і страждати, тому що ніхто не... читати далі


Емоційно обумовлене (афективний) поведінка (Е. П. Ільїн)

В. В. Бойко виділяє три види емоційної поведінки у процесі спілкування: резонування, відстороненість і диссонирование. Емоційне резонування - це здатність особистості відгукуватися на різні емоційні стани партнерів. Емоційний резонанс між партнерами викликає сложени... читати далі


Характеристика різних почуттів (Е. П. Ільїн)

Симпатія (від грец. sympatheia - потяг, внутрішнє розташування) - це стійке позитивне (схвальне, гарне) ставлення до кого - або чого-небудь (іншим людям, їх групам, соціальним явищам), що виявляється у привітності, доброзичливості, замилуванні, що спонукає до спілкування, ок... читати далі


Загальне уявлення про почуття (Е. П. Ільїн)

Життєве розуміння слова «почуття» настільки широко, що втрачає конкретний зміст. Це і позначення відчуттів («почуття болю»), і повернення свідомості після непритомності («прийти до тями»), і самооцінка (почуття власної гідності, почуття власної неповноцінності) і т. п. Многофун... читати далі


Управління емоціями (Е. П. Ільїн)

Емоції не завжди бажані, тому що при своїй надмірності вони можуть дезорганізувати діяльність або їхній зовнішній прояв може поставити людину в незручне становище, видавши, наприклад, його почуття по відношенню до іншого. З іншого боку, емоційний підйом, гарний настрій способству... читати далі


Розуміння емоцій іншої людини (Е. П. Ільїн)

Розуміння емоцій іншої людини є важливим для процесу спілкування між людьми як у побуті, так і в професіях типу «людина-людина». Крім того, візуальне спостереження за емоційним станом людини в процесі здійснення ним професійної діяльності дозволяє вчасно приймати ... читати далі


Механізми виникнення емоцій (Е. П. Ільїн)

З того часу, коли філософи й натуралісти почали всерйоз замислюватися над природою і сутністю емоцій, виникли дві основні позиції. Вчені, котрі займають одну з них, интеллектуалистическую, найбільш чітко позначену В.-Ф. Гербартом (1824-1825), стверджували, що органічні проявлени... читати далі


Види емоційного реагування (Е. П. Ільїн)

Емоційний тон відчуттів є філогенетично найбільш давньою емоційною реакцією. Він пов'язаний з переживанням задоволення чи незадоволення в процесі відчуття. Тому Н. Н. Ланге відносив їх до елементарних фізичних почуттів. Він писав, що «...почуття задоволення і страждання є... читати далі


Як ставати елітної жінкою

Є чоловіки, про яких мріють жінки - чоловіки розумні, гідні, люблячі. А про яку жінки мріють такі чоловіки? Як стати жінкою, за яку будуть битися кращі чоловіки? Назвемо її - елітна жінка, але будемо мати на увазі не світську еліту з інтригами та скандалами, а жінку - втілений... читати далі


Що таке - любов до себе?

Любов до себе - це природна і приємна турбота про себе, про своє тіло, розум, душу і дух. Деякі люди про себе начебто піклуються: себе вмивають, себе розвивають, себе годують, лікують - начебто піклуються. Але подивишся на такого: ні, не схожий він на людину люблячого! Хтось розумний і здоровий д... читати далі


План морального вдосконалення Бенджаміна Франкліна

Франклін був упевнений: якщо він зуміє протягом тижня зберігати вірність обраному якості, це увійде в звичку і можна буде перейти до наступної чесноти, причому кожен раз він буде допускати все менше відступів від ідеалу. Проступки відзначалися чорними крапками в календарі, доки пр... читати далі


Людина-організм і людина-особистість

У відповідності з поглядами синтон-підходу, у заимодействии із зовнішнім світом людина іноді веде себе як організм, іноді проявляє себе як особистість. Основна різниця цих двох способів буття - в тому, що для людини як особистості природно жити з допомогою розуму і волі, думаючи і беручи р... читати далі