Категорія: Автор Е. П. Ільїн


Психологія дорослості (Е. П. Ільїн)

Психологія зрілості і психологія старості - два розділи психології дорослості, яким присвячена унікальна книга професора Е. П. Ільїна. Навчальний посібник охоплює широке коло актуальних питань, серед яких соціально-психологічні аспекти зрілого та старечого віку, різновиди з... читати далі


Емоції і почуття (Е. П. Ільїн)

Кожна доросла людина знає, що таке емоції, так як неодноразово їх відчував з самого раннього дитинства. Однак коли просять описати яку-небудь емоцію, пояснити, що це таке, як правило, людина відчуває великі труднощі. Переживання, відчуття, що супроводжують емоції, які важко... читати далі


Роль і функції емоцій (Е. П. Ільїн)

Обговорюючи питання про значення емоцій для існування тварин і людини, П. В. Симонов (1966) пише: «Важко допустити, щоб їх (емоцій. - Е. І.) наявність було біологічно безглуздим, хоча визначити значення емоцій в приспособительном поведінці живих істот набагато важче, ніж може пок... читати далі


Класифікація і властивості емоцій (Е. П. Ільїн)

Навіщо людині і тваринам така різноманітність емоційних реакцій? Чим відрізняються механізми виникнення однієї емоції від іншої? Чому даний об'єкт, сигнал, дана ситуація викликає в нас саме цю, а не іншу емоцію? Чи є це «заслугою» подразника або специфікою роботи визначен... читати далі


Характеристика різних емоцій (Е. П. Ільїн)

В психології емоцій хвилювання не розглядається як самостійна категорія. Воно є швидше побутовим поняттям, що відбиває стан занепокоєння, ситуативної тривожності, страху. Про нього писав ще Б. Спіноза. Виділяв його і К. Д. Ушинський, відносячи його до першої ступені душевного страху. «...М... читати далі


Емоційні стани, що виникають в процесі діяльності (Е. П. Ільїн)

Серед емоційних станів виділяють емоційну напруженість (Наенко, Овчинников, 1970), що характеризується підвищеним рівнем активації (збудження). Ст. Л. Марищук (1974) запропонував розділити поняття «емоційна напруга» й «емоційна напруженість». Перше, з його точки зору, ... читати далі


Емоційні властивості людини (Е. П. Ільїн)

«Спостерігаючи різних людей, - писав А. Ф. Лазурський, - ми бачимо, що в одних почуття, властиві їм, починають проявлятися лише в тому випадку, коли вплив умов досягає значної інтенсивності; тільки які-небудь надзвичайні події здатні порушити їх звичайна байдужість і привест... читати далі


Патологія та емоції (Е. П. Ільїн)

У багатьох випадках причинами емоційних розладів є різні органічні і психічні захворювання, про які буде сказано нижче. Однак ці причини носять індивідуальний характер. Проте є причини, які стосуються цілих верств суспільства і навіть нації. Такими причинами, як зазначили... читати далі


Вікові і статеві особливості емоційної сфери особистості (Е. П. Ільїн)

Важливість вивчення вікових особливостей емоційної сфери дітей визначається тим, що є тісний зв'язок емоційного та інтелектуального розвитку. Е. В. Янкіна (1999) зазначає, що порушення в емоційному розвитку дитини дошкільного віку ведуть до того, що дитина не може використ... читати далі


Особливості емоційної сфери у представників деяких професій (Е. П. Ільїн)

У ряді досліджень отримані докази того, що вираженість тих чи інших емоційних властивостей особистості може впливати на професійне самовизначення. Так, у роботі Т. В. Кудрявцева і А. В. Сухарева (1985) виявлено, що випускники середньої школи, які мають лабільністю емоцій, проявл... читати далі


Емоційні типи (Е. П. Ільїн)

Різні люди схильні переживати частіше яку-небудь одну з основних емоцій. Характеризуючи одного з героїв свого роману «Обломов», В. А. Гончаров писав: «Симпатичний такий чоловік? Любить, ненавидить, страждає? Мав би, здається, і любити, і не любити і страждати, тому що ніхто не... читати далі


Емоційно обумовлене (афективний) поведінка (Е. П. Ільїн)

В. В. Бойко виділяє три види емоційної поведінки у процесі спілкування: резонування, відстороненість і диссонирование. Емоційне резонування - це здатність особистості відгукуватися на різні емоційні стани партнерів. Емоційний резонанс між партнерами викликає сложени... читати далі


Характеристика різних почуттів (Е. П. Ільїн)

Симпатія (від грец. sympatheia - потяг, внутрішнє розташування) - це стійке позитивне (схвальне, гарне) ставлення до кого - або чого-небудь (іншим людям, їх групам, соціальним явищам), що виявляється у привітності, доброзичливості, замилуванні, що спонукає до спілкування, ок... читати далі


Загальне уявлення про почуття (Е. П. Ільїн)

Життєве розуміння слова «почуття» настільки широко, що втрачає конкретний зміст. Це і позначення відчуттів («почуття болю»), і повернення свідомості після непритомності («прийти до тями»), і самооцінка (почуття власної гідності, почуття власної неповноцінності) і т. п. Многофун... читати далі


Управління емоціями (Е. П. Ільїн)

Емоції не завжди бажані, тому що при своїй надмірності вони можуть дезорганізувати діяльність або їхній зовнішній прояв може поставити людину в незручне становище, видавши, наприклад, його почуття по відношенню до іншого. З іншого боку, емоційний підйом, гарний настрій способству... читати далі


Розуміння емоцій іншої людини (Е. П. Ільїн)

Розуміння емоцій іншої людини є важливим для процесу спілкування між людьми як у побуті, так і в професіях типу «людина-людина». Крім того, візуальне спостереження за емоційним станом людини в процесі здійснення ним професійної діяльності дозволяє вчасно приймати ... читати далі


Види емоційного реагування (Е. П. Ільїн)

Емоційний тон відчуттів є філогенетично найбільш давньою емоційною реакцією. Він пов'язаний з переживанням задоволення чи незадоволення в процесі відчуття. Тому Н. Н. Ланге відносив їх до елементарних фізичних почуттів. Він писав, що «...почуття задоволення і страждання є... читати далі


Механізми виникнення емоцій (Е. П. Ільїн)

З того часу, коли філософи й натуралісти почали всерйоз замислюватися над природою і сутністю емоцій, виникли дві основні позиції. Вчені, котрі займають одну з них, интеллектуалистическую, найбільш чітко позначену В.-Ф. Гербартом (1824-1825), стверджували, що органічні проявлени... читати далі


Методи вивчення емоційної сфери людини (Е. П. Ільїн)

Оскільки виникнення емоцій пов'язане із зміною фізіологічних параметрів, природно прагнення дослідників, які діагностують наявність того чи іншого емоційного стану, спиратися на ці об'єктивні показники.

читати далі