Веселка характерів. Психотипи у бізнесі і любові (В. Карнаух)

Сторінка: < 1 2 3 4 > Остання цілком

Автор: Карнаух Іван

Примітка. Якщо ви бажаєте визначити формулу свого психотипу більш достовірно, то необхідно провести власну діагностику як можна більшого числа добре знають вас родичів і знайомих (5-7 осіб). За остаточний варіант береться той, який буде найбільш частим.

1.2. Ядро людської особистості

Для того щоб розібратися в особливостях характеру людини, треба звернутися до основ теорії особистості.

Засновник класичної школи психоаналізу Зігмунд Фрейд відкрив підсвідомість - своєрідне «ядро» людської особистості, що нераціонально і не може бути пояснено. Більш того, воно не може бути по-справжньому і змінено. Така головна біологічна особливість психіки людини, своєрідна психофізіологічна константа.

З точки зору психології, всі спроби раціонального типування людей зупиняються, коли справа доходить до ядра особистості. Ядро може бути сприйняте тільки як цілісний і нероздільний елемент, на якому й будується згодом особистість людини.

Надалі Карл-Густав Юнг не тільки підтвердив це, але й довів, що існують певні структури, типи будови підсвідомості. Учений описав ці підсвідомі структури. Спробуємо з сучасних позицій подивитися, в чому суть теорії К. Р. Юнга.

Людина, перебуваючи в комунікативному просторі, постійно взаємодіє з іншими людьми. При цьому виявляються задіяними притаманні такі функції організму, як засвоєння інформації та спосіб прийняття рішення. Здійснюються вони мозком людини - своєрідним пунктом переробки інформації, у якого є вхід і вихід. На вході мозок отримує інформацію, на виході видає готове рішення.

Люди по-різному сприймають інформацію. Одні - буквально і конкретно, чудово запам'ятовуючи деталі, факти, цифри, а інші мало звертають уваги на дрібні деталі, вони бачать світ через образи, за конкретними фактами вони вгадують тенденції. Про таких кажуть, що вони мають шостим почуттям.

Приймають рішення люди теж по-різному. Одні при цьому ґрунтуються на об'єктивному аналізі. Інші прислухаються до власного серця, до своїх і чужих почуттів. Що важливіше - розум чи почуття? Типологія стверджує: кожному - своє.

Згідно відкриття К. Р. Юнга, всіх людей за способом сприйняття інформації можна розділити на дві групи:

S - люди, які сприймають тільки практичну, конкретну інформацію (ту, яку можна побачити, почути, помацати).

N - люди, які сприймають понятійну, невербальну, «невидиму» інформацію.

Ще у дві групи Юнг об'єднав людей за способом прийняття рішень:

T - люди, об'єктивно, логічно оцінюють інформацію і аналогічно приймають рішення.

F - люди суб'єктивно оцінюють інформацію, з етичної точки зору і так само приймають рішення.

Людина, що збирає конкретну інформацію (S), може приймати рішення і об'єктивно, і суб'єктивно. Те ж саме відноситься і до людини, що приймає інформацію за типом N. Таким чином, К. Р. Юнг виділив чотири базові психічні функції.

Сенсорика - S (від англ. «Sensation» - відчуваючий) - функція конкретного сприйняття світу через органи чуттів.

Інтуїція - N (від англ. «Intuition» - інтуїтивний) - функція абстрактного сприйняття світу в цілісних образах і картинах фантазії.

Логіка - Т (від англ. «Thinking» - розумний, мислячий) - розумова функція психіки людини, що обробляє інформацію і приймає рішення об'єктивно, неупереджено.

Етика - F (від англ. «Feeling» - відчуває) - психічна функція суб'єктивного судження чи оцінки, заснована на залученості у внутрішній, душевний світ оточуючих людей.

Функції кожної з цих пар взаимоисключаемы, тобто конкретна людина сприймає інформацію якимось одним способом, найбільш розвиненим, наприклад сенсорика (S) у нього може переважати над інтуїцією (N) і навпаки. І рішення людина приймає також на основі переважаючої оціночної функції: або логіки, або етики.

К. Р. Юнг не зупинився на цьому, він ввів ще два параметри людської психіки: екстраверсія (Е) і інтроверсія (I).

Екстраверсія - активна і енерговитратна установка психіки, нацеливающая людини на експансію. Люди, що володіють цією якістю, налаштовані на активне спілкування. У більшості випадків вони комунікативні та інтелектуальні лідери.

Інтроверсія - пасивна та енергоекономні, захисна установка психіки. Інтроверти зосереджені на собі. Вони стриманіше, ніж екстраверти, і набагато рідше виявляються в ролі лідерів, особливо у великих групах.

Таким чином, чотири психічні функції отримали экстравертную або интровертную забарвлення. Тепер модель особистості стала більш об'ємною, різнобічної і закінченою. На підставі всіх наведених параметрів виділяють вісім базових психотипів.

Екстраверти:

ES - сенсорний екстраверт

EN - інтуїтивний екстраверт

ET - логічний екстраверт

EF - етичний екстраверт

Інтроверти:

IS - сенсорний інтроверт

IN - інтуїтивний інтроверт

IT - логічний інтроверт

IF - етичний інтроверт

Існує думка, що психологія - не наука, так як в ній немає точного розрахунку. У самому справі, скрупульозні вимірювання в людській психіці - абсурд. Але це не означає, що психологія не може давати достовірний прогноз, що є першою ознакою наукового підходу. Якщо ми звернемося до принципом Парето, то отримаємо наступне: в системі (тут - в психіці) має бути 20 % базових критеріїв, за допомогою яких можна практично точно (на 80 %) описати її властивості (поведінка людини). Світова психологія до К. Р. Юнга розробила величезну кількість критеріїв оцінки людини. Необхідно було в них розібратися, знайти основоположні й звести в систему, що і зробив вчений.

На підставі свого відкриття К. Р. Юнг у 1923 році фактично побудував «Періодичну систему психотипів». За значущістю це відкриття можна порівняти із створенням «Періодичної системи елементів» Д. І. Менделєєва в хімії і є революційним для психологічної науки.

А сьогодні кожен може керуватися наступними постулатами.

Людина не універсальний - з чим легко впорається один, іншому може бути не під силу. Людина не може навчитися всьому - він може досягти успіхів тільки в тому, до чого має здібності. Людина не ідеальний - переваги і недоліки в людині є продовженням один одного.

Комфортність або дискомфортність відносин двох людей залежить не стільки від їх особистих якостей або зовнішніх обставин, скільки від ступеня сумісності або несумісності внутрішніх сутностей цих людей.

1.3. Вісім типологічних якостей

Забігаючи вперед, скажемо, що в американській школі типоведения типологічні якості називають уподобаннями. В кожній людині є, як правило, всі зазначені протилежні риси, але одна з них переважає. Тому не дивуйтеся, якщо, читаючи описи протилежних якостей, ви будете ловити себе на думці, що у вас буває і те і інше, - це нормально. Але все-таки частіше ви себе ведете цілком певним чином. Крім того, є яскраві типи, а бувають і досить розмиті, нечіткі. Точно визначити властивості особистості такої людини під силу тільки фахівцеві.

Пропонуємо вам ознайомитися з описом чотирьох пар вроджених типологічних якостей і вибрати ті з них, які найкраще характеризують вас. Прочитавши цей розділ, ви можете ще раз повернутися до заповненої анкети експрес-тесту та уточнити свої відповіді. Отже, хто ви?

Екстраверт (Е) або інтроверт (I)?

Ці протилежні типологічні риси визначити простіше всього. Ми часто робимо це несвідомо, оцінюючи поведінку оточуючих.

Зверніть увагу, як поводиться людина при появі незнайомця, на новій роботі, в новій грі - скуто і сором'язливо або ж, навпаки, легко вступає в контакт із сторонніми, швидко освоюється.

Інтроверт спробує сховатися, зіткнувшись з ким-небудь або чим-небудь незнайомим.

Екстраверт буде поводитися рішуче і розкуто. Інтроверт, навпаки, тихий, сором'язливий і набагато менш нав'язливий, ніж екстраверти.

Екстраверт прекрасно розуміє оточуючих, легко з ними взаємодіє. Серед людей він відчуває себе як риба у воді: чуйний, сповнений ентузіазму, ініціативний, експресивний. Для адаптації в групі йому не потрібно розгойдування. Екстраверт легко пристосовується, якщо сім'я переїжджає, швидко знаходить нових друзів. Він завжди відкрито висловлює свою думку, але при цьому, як правило, співвідносить свої думки з думкою оточуючих.

Інтроверт краще працює поодинці. На відміну від кілька поверхневого екстраверта він може глибше зануритися в проблему, глибше опрацювати завдання.

Екстраверт в свою чергу, більш пристосований для розробки нових сфер. Він схильний працювати в колективі.

Інтроверт, навпаки, відлюдник, часто важко входить у нові контакти, тому має вузьке коло друзів. Він прагне тиші, намагається захиститися від надлишку нової інформації, тому любить сидіти вдома. Зовні виглядає спокійним, замисленим, часто мовчазний.

Їх головна відмінність в тому, що екстраверт здобуває енергію у спілкуванні із зовнішнім світом, а інтроверт - в самоті. Тому при виникненні проблеми екстраверт завжди хоче з кимось поділитися, інтроверт же переживає її всередині. Він взагалі береже свій внутрішній простір від зовнішніх посягань, і не завжди зрозуміло, що відбувається у нього в душі.

Помічено, що екстраверти зустрічаються приблизно втричі частіше, ніж інтроверти.

Сенсорик (S) або інтуїт (N)?

Друга пара якостей, так само як і перша, відноситься до ядра типу особистості і є найскладнішою для діагностики, тому що мова йде про ірраціональний - сприйнятті інформації. Воно відбувається без нас. Тут здебільшого не включаються свідомі механізми. Тому спосіб сприйняття інформації важче відстежити, ніж, наприклад, спосіб прийняття рішення.

Тим не менш, ми спробуємо. Згадайте, чи часто ви дитиною «марили наяву», знову і знову просили прочитати чарівну казку або воліли спорт, ігри та книги «про шпигунів»? І зараз, подорослішавши, що ви віддаєте перевагу: в сотий раз перечитати улюблену книгу або придбати нову, корисну для навчання або роботи, з великою кількістю фактів і дій? У першому випадку ви, можливо, інтуїтивний, у другому, швидше за все, сенсорний.

Інтуїтивний людина вигадливіший, а конкретний - більш практичний. Поки інтуїтивний обмірковує гіпотези, конкретний активно діє. Для конкретної людини обіцянки святі, порушення домовленості - майже трагедія. Інтуїтивний, навпаки, поставиться до будь-якої зміни планів абсолютно спокійно. КГ-типом важко керувати, він хоче бути самим собою, ймовірно, тому товариші, вчителі, начальники на службі нерідко сприймають його як незручного, а часом і незговірливого.

Сторінка: < 1 2 3 4 > Остання цілком