Психічні процеси

Автор: Н.І. Козлов

Психічні процеси - процеси, умовно виділені в цілісній структурі психіки.

Виділення психічних процесів - це умовний поділ психіки на складові елементи, що з'явилося внаслідок істотного впливу механістичних уявлень на вчених-психологів у період становлення наукової психології. Крім цього, це вичленення можна пов'язати c аналітичними тенденціями в науці XIX - початку XX століття.

У сучасній психології прийнято вважати, що психічні процеси тісно взаємопов'язані і, строго кажучи, зливаються в один цілісний процес, властивість під назвою «психіка». Поділ свідомості на психічні процеси умовно, воно не має теоретичного обґрунтування. В даний час у науці розробляються інтегративні підходи до психіки, і класифікація психічних процесів має швидше педагогічну і пропедевтичну цінність, спадну по мірі розвитку науки.

Взаємозв'язок психічних процесів виражається, наприклад, у тому, що сприйняття неможливо без пам'яті, запам'ятовування неможливе без сприйняття, а мислення.

Види психічних процесів

1. Пізнавальні:

2. Емоційно-мотиваційні:

Особистісні характеристики