Екзистенційно-психологічний підхід в освіті: проблеми і перспективи (М.Н. Ниязбаева)

Сторінка: < 1 2 цілком

Автор: Н.Н. Ниязбаева, кандидат педагогічних наук,
доцент Костанаиского державного університету ім. А. Байтурсынова

Унікальність як несхожість, особливість людського буття становить сенс існування людини. Унікальність людського існування полягає в можливості як свідомого самотворення, так і саморуйнування, як розкриття потенційного змісту, так і самознищення. Особливу роль в людському існуванні грає необхідність не тільки займатися актуальною діяльністю, але і надавати своєму існуванню мета і сенс, складати уявлення про те, яким має бути життя і сама людина. Виконання призначення надається самій людині, наділеного свободою вибору і усвідомлюючому відповідальність за наслідки цього вибору. Ключовим педагогічним аспектом феномену унікальності людини є те, що прагнення до відмінності - рушійна сила розвитку людини. Базова ідея екзистенціалістів: бути - значить відрізнятися.

Представляється, що подальше освоєння ідей екзистенціальної психології, екзистенційно-психологічного підходу в теорії і практиці освіти досить перспективним і обґрунтованим.

Отже, освоєння психологічних ідей екзистенціалізму, за нашою оцінкою, конкретизується в перспективних системних дослідженнях:

 • потенціалу онтоцентрических і антропоцентрических аспектів екзистенціальної

психології для вивчення ціннісного потенціалу процесу освіти особистості;

 • екзистенційно-психологічної сутності основних феноменів і символів людського існування, що лежать в основі знань про цінності педагогіки та освіти;
 • реалізації ідей екзистенціальної психології в практиці освіти: актуалізації

фундаментальних екзистенційних феноменів у практичній діяльності вчителя.

Література

 1. Братусь Б. С. Досвід обґрунтування гуманітарної психології // Питання психології. 1990. №6.
 2. Леонтьєв Д. А. Що таке екзистенціальна психологія? // Психологія з людським обличчям: гуманістична перспектива у пострадянській психології / Під ред. Д. А. Леонтьєва, В. Р. Щур. М., 1997.
 3. Лэнгле А. Введення в екзистенційно-аналітичну теорію емоцій: дотик до цінності // Питання психології. № 4. 2004.
 4. Лэнгле А. Person: Екзистенційно-аналітична теорія особистості: Зб. статей. М., 2009.
 5. Мамардашвілі М. К. Необхідність себе. Введення у філософію. М., 1996.
 6. Мей Р. Витоки екзистенціального напрямку в психології та його значення // Екзистенціальна психологія. Екзистенція / Пров.з англ. М. Занадворова, Ю. Овчинникова. М., 2001.
 7. Мей Р. Походження екзистенціальної психології // Екзистенціальна психологія. Екзистенція / Пров.з англ. М. Занадворова, Ю. Овчинникова. М., 2001.
 8. Психологія XXI століття: пророцтва і прогнози // Питання психології. 2000. №2.
 9. Слободчиков в. І. Проблеми розвитку і буття особистості // Розвиток особистості. 2005. № 2.
 10. Франкл Ст. Духовність, свобода, відповідальність // Психологія особистості в працях зарубіжних психологів / Упоряд. і заг. ред. А. А. Реана. СПб., 2000.
 11. Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція з екзистенціальної психології: матеріали повідомлень / Під. ред. Д. А. Леонтьєва. М., 2010.
Н.Н. Ниязбаева, niyaz_nn@mail.ru
Електронний журнал «Психологічна наука і освіта» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 /
E-mail: psyedu@mgppu.ru, 2011 № 3

Сторінка: < 1 2 цілком