Педагог-психолог


Педагог-психолог - практичний психолог, який працює в системі освіти.

Напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності практичного психолога в установі системи освіти, передбачені «Положенням про психологічну службу освіти» є:

 1. психодіагностика,
 2. психологічна допомога у важких ситуаціях (не медична психотерапія),
 3. психологічна реабілітація.
 4. психологічне консультування,
 5. психологічне просвітництво,
 6. розвиваюча і психокорекційна робота,

Ці напрями в чому збігаються з загальним списком психологічних послуг.

Педагог-психолог, який працює в інших сферах діяльності (медицина, психолого-медико-педагогічна комісія/консультація, організації тощо) в тій чи іншій мірі дотримується цих напрямів роботи.

Правовий статус педагога-психолога

На посаді педагога-психолога можуть працювати фахівці з базовою психологічною освітою, а також особи, які мають вищу освіту та пройшли спеціальну перепідготовку в області дитячої практичної психології, психологічної служби освіти в обсязі не менше 1200 год на факультетах і курсах перепідготовки кадрів. Програми навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації проходять професійну експертизу в Експертній раді з підготовки практичних психологів освіти при Міністерстві освіти Російської Федерації і затверджується Управлінням вищих навчальних закладів згаданого міністерства.

Посади практичних психологів встановлюються на основі ЄТС (9-14 розряди): не менше одного психолога в кожному освітньому закладі, включаючи районні, міські, обласні, регіональні центри психологічної служби освіти, є мережевими установами освіти Російської Федерації. В освітніх установах, що мають понад 500 вихованців, кількість ставок зростає.

Література

 1. Нємов Р. С. Психологія: підручник для студентів высш. пед. навч. закладів: У 3 кн.: Кн. 3: Експериментальна педагогічна психологія та психодіагностика. - М: ВЛАДОС, 1995. - 512 с.
 2. Положення про психологічну службу (наприклад, detpsihologia.narod.ru).
 3. Лідерс А. Р. Практична вікова психологія slovari.yandex.ruslovari.yandex.ru
 4. Фрідман Л. М. Про концепції шкільної психологічної служби // Питан. психол. 2001. № 1. С. 97-106.

Нормативні документи

 1. Наказ Державного комітету СРСР з народної освіти від 19.09.90 № 616. Про затвердження Положення про психологічну службу в системі народної освіти.
 2. Інструктивний лист № 29/1886-6 Міністерства освіти Російської Федерації від 24 грудня 2001 року. Про використання робочого часу педагога-психолога освітнього закладу.

Аналогічні документи у СНД:

 1. Наказ Міністерства освіти Республіки Білорусь від 13.08.1998 N 496 «Про затвердження положення про кабінет психологічної служби закладів освіти»

Посилання