Педагогічна психологія


Педагогічна психологія або психологія освіти - розділ психології, що вивчає методи людського навчання, ефективність виконання ними освітніх завдань, ефективність педагогічних заходів, психологічні аспекти викладання і т. д. По предмету і методу тісно примикає до соціальної психології, з одного боку, і когнітивної психології, з іншого.

Предмет педагогіки

Наука, що вивчає закономірності передачі старшим поколінням і активного засвоєння молодшими поколіннями соціального досвіду, необхідного для життя і праці, називається педагогікою.


Основними категоріями педагогіки є: розвиток, виховання, освіта, навчання. Розвиток людини - це процес становлення її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних і природних факторів. Виховання в широкому значенні являє собою цілеспрямований процес формування інтелекту, фізичних і духовних сил особистості, підготовки її до життя, активної участі в трудовій діяльності.

Виховання у вузькому сенсі слова - систематичний і цілеспрямований вплив вихователя на воспитуемых з метою формування у них бажаного ставлення до людей і явищ навколишнього світу. Освіта - процес і результат засвоєння певної системи знань і забезпечення на цій основі відповідного рівня розвитку особистості. Освіту отримують, в основному, у процесі навчання і виховання в навчальних закладах під керівництвом педагогів. Проте все більшу роль відіграє і самоосвіта, тобто придбання системи знань самостійно.

Навчання - це цілеспрямований процес двосторонньої діяльності педагога і учнів по передачі і засвоєнню знань. Діяльність викладача при цьому називається викладанням, а діяльність учнів - вченням. Тому навчання можна визначити і так: навчання - це викладання і учення, взяті в єдності. У світлі вищевикладеного педагогіка постає як наука про виховання (мається на увазі «виховання» в широкому сенсі); це наука, що вивчає закономірності виховання, освіти і навчання (тут «виховання» вживається у вузькому сенсі).

Предмет педагогіки - процес спрямованого розвитку та формування людської особистості в умовах її навчання, освіти, виховання.