Категорія: Освіта


Екзистенційно-психологічний підхід в освіті: проблеми і перспективи (М.Н. Ниязбаева)

Сучасна освіта потребує в новому відкритому знанні про людину. Відкритість науково-педагогічного знання як основна його характеристика відображає дослідницьку потреба в розширенні уявлень про розвиток конкретної особистості, її внутрішньому світі, сенсах, глибинні переживання... читати далі


Карти пам'яті

Карта пам'яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, пов'язані гілками, радіально відходять від центрального поняття або ідеї. В основі цієї техніки лежить принцип «радіального мислення», тобто асоціативного мислення, опорною точкою якого... читати далі


Когнітивна графіка

Когнітивна графіка - це сукупність прийомів і методів образного уявлення умов завдання, яке дозволяє відразу побачити рішення, або отримати підказку для його знаходження. Методи когнітивної графіки використовуються в штучному інтелекті в системах, здатних перетворювати текстів... читати далі


Педагог-психолог

На посаді педагога-психолога можуть працювати фахівці з базовою психологічною освітою, а також особи, які мають вищу освіту та пройшли спеціальну перепідготовку в області дитячої практичної психології, психологічної служби освіти в обсязі не менше 1200 год на факультет... читати далі


Психологічна профілактика

Психологічна профілактика передбачає діяльність щодо: розробки, апробації та впровадження розвиваючих програм для дітей різних вікових груп з урахуванням завдань кожного вікового етапу; контролю за дотримання психогігієнічних умов навчання і раз... читати далі


Розвиваюча та психокорекційна робота

Розвиваюча та психокорекційна робота передбачає діяльність по: активної взаємодії психолога з дітьми та дорослими, що забезпечує психічний розвиток і становлення особистості дітей, реалізації вікових та індивідуальних можливостей р... читати далі


Психологічне консультування у роботі педагога-психолога

Психологічне консультування у роботі педагога-психолога передбачає діяльність за: консультування адміністрації навчального закладу з питань управління педагогічним колективом, адміністрації і педагогів, з питань розвитку... читати далі


Психологічне просвітництво

Психологічне просвітництво передбачає діяльність: отримання своєчасної інформації про індивідуально-психологічні особливості дітей і підлітків, динаміку процесу розвитку, необхідної для надання психологічної допомоги дітям. Їх народить... читати далі


Психологічна реабілітація

Психологічна реабілітація передбачає діяльність по психологічному супроводу дітей, членів їх сімей в процесі консультативної та психокорекційної роботи з ним; конструювання адаптивних моделей поведінки і соціальних взаємодій,... читати далі


Облік особливостей жіночої психології і жіночого світосприйняття у сучасному освітньому процесі

Інноваційна освіта ставить завдання пошуку нових, більш якісних форм навчальної та освітньої діяльності, ефективно розв'язують проблеми, що постають перед нашим суспільством. У даній статті ми хочемо торкнутися сфери гуманітарної освіти, а ще вже - освіти людей в такій області,... читати далі


Освіта і позиції сприйняття

Примениение опитувальника "позиції сприйняття" для оцінки зв'язку рівня освіти і позицій сприйняття. Один з аспектів сприйняття особистістю ситуації у практичній психології описується поняттям «позиція сприйняття». Основних, класичних, позицій п'ять...

читати далі


Когнітивна карта

Когнітивна карта - образ знайомого просторового оточення. Когнітивні карти створюються і видозмінюються в результаті активної взаємодії суб'єкта з навколишнім світом. При цьому можуть формуватися когнітивні карти різного ступеня спільності, «масштабу» та організації (наприклад, карта-... читати далі