П'ять тактик сімейного виховання


Автор - А. В. Петровський

Будуть чи не будуть виникати перешкоди на шляху взаєморозуміння батьків і дітей - залежить головним чином від загальної психологічної атмосфери в родині.

Можна умовно виділити п'ять ліній розвитку сімейних відносин, типів соціально-психологічного клімату сім'ї і відповідно тактик сімейного виховання. Хоча, звичайно, існує безліч перехідних, стертих, проміжних модифікацій і варіантів.

Я дозволив собі використати для цієї типології терміни, які більш звичні для дипломатів і політологів, військових і професорів військових академій, ніж педагогів і батьків, і, тим не менш, дуже точно характеризують цікавлять нас явища: диктат, опіку, конфронтацію, мирне співіснування на засадах невтручання і співпрацю.

Може виникнути питання: чи доречно в галузі дитячої і сімейної психології використовувати ці терміни? Тактика, наприклад, - це сукупність засобів і прийомів у боротьбі за досягнення мети. Але про яку боротьбу в сім'ї може йти мова? Хто з ким бореться? Діти з батьками? Батьки з дітьми?

Ми не мали на увазі нічого подібного, використовуючи терміни "тактика", "стратегія", хоча і така боротьба інколи має місце. Боротися можна не тільки з кимось, але і, що особливо важливо, за що і в ім'я чого.

Батьки борються за те, щоб їх діти виросли такими, якими вони хочуть їх бачити, і ця боротьба не проти дітей, а за них. Тактика такої боротьби може бути вельми і вельми різна: вдала чи невдала, правильна чи помилкова, вміла або незграбна, науково обґрунтована або антинаукова. Ця тактика відповідає типу сімейних відносин і, в кінцевому рахунку, ними породжується. Ось про це і піде мова далі.

П'ять тактик сімейного виховання

  1. Диктат
  2. Опіка
  3. Конфронтація
  4. Мирне співіснування
  5. Співпраця