Компетентність

Компетентність (від англ. competence) - сукупність компетенцій; наявність знань і досвіду, необхідних для ефективної діяльності в заданій предметній області.

Компетентність і кваліфікованість

Відмінність компетентного фахівця від кваліфікованого в тому, що перший не тільки володіє певним рівнем знань, умінь, навичок, але і здатний реалізовувати їх у роботі. Компетентність передбачає наявність у людини внутрішньої мотивації до якісного здійснення своєї професійної діяльності, наявність професійних цінностей і ставлення до своєї професії як цінності. Компетентний фахівець здатний виходити за рамки предмета своєї професії, він володіє певним творчим потенціалом саморозвитку.