Научіння, навчання, освіта, виховання - словник


Освіта - передача культурної спадщини, в тому числі навчання учнів вчителем, до зафіксованого суспільством рівня.

Навчання - самонавчання, придбання (сприйняття, осмислення і засвоєння) досвіду (знань, умінь і навичок) з пізнавальними (а не наприклад випадковими, як у випадку навчання) мотивами і цілями.

Научіння - зміна в поведінці без спеціальної постановки мети (частіше застосовується до тварин).

Навчання - передача досвіду (знань, умінь, навичок) від однієї людини іншій.

Виховання в широкому сенсі - впливи, виробляють спрямований ріст і розвиток особистості, розвиваючі або формують якості особистості, системно змінюють чиєсь поведінка.

Виховання у вузькому сенсі - навчання правилам поведінки і привычным</a>.<br />Прививать себе можно самые разные вещи: самодисциплину, красивую и стройную речь, культуру движения, уверенное поведение и т.д.<br />">прищеплення цих правил як навичок і звичок, розстановка моральних орієнтирів, формування світогляду.