Система, системне, системний підхід

Система - ціле, що складається з частин. Безліч елементів, які взаємодіють як єдине ціле з зовнішнім середовищем і реалізують загальні функції.

Системне - послідовне, повторювана, що реалізує продуманий порядок. Протиставляється випадковим і разовим.

Системний підхід - підхід, що розглядають подію як систему, у взаємозв'язку з оточенням і часом, має минуле і майбутнє.

Системний підхід в управлінні організації - врахування взаємодії всіх факторів і робота на перспективу, на противагу «латання латочок» за результатами проколів.

Системний підхід у вирішенні питань особистого життя - це підхід, коли я враховую всі: Я+Ти+Вони+Оточення+Майбутнє...

Я хочу жити з цією дівчиною, ця дівчина хоче жити зі мною. Створюємо сім'ю? Не очевидно, треба поглянути ширше, більш системно. Запитати себе: а перспективи у нас є? Якщо раптом нам ніде жити, родичі проти, я ніде не працюю, вона готувати не вміє і ми разом не вміємо домовлятися перспективи проблемні...