Категорія: Психофізіологія


Психологічний аспект адаптації

Пристосування людини як особистості до існування в суспільстві відповідно до вимог цього товариства і з власними потребами, мотивами та інтересами. Процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища називається соціальною адаптацією. Остання здійснюється шляхом засвоєння уявлень про норми і цінності даного суспільства (як в широкому сенсі, так і стосовно до найближчого соціального оточення - суспільної групи, трудового колективу, сім'ї). Основні прояви соціальної адаптації - взаємодія (в т. ч. спілкування людини з оточуючими людьми і його активна діяльність. Найважливішим засобом досягнення успішної соціальної адаптації є загальна освіта та виховання, а також трудова і професійна підготовка.