Актуалізація

Актуалізація (від лат. асtualis - діяльний) - дія, що полягає у витяганні засвоєного матеріалу з довготривалої або короткочасної пам'яті з метою подальшого використання його при впізнаванні, припоминании, спогаді або безпосередньому відтворенні. Якщо простіше, то актуалізація - це переклад знань, навичок і почуттів у процесі навчання з прихованого, латентного стану в явне, діюче.

У педагогіці використовуються словосполучення «актуалізація знань», «актуалізація життєвого досвіду». Існує концепція проблемного навчання, згідно з якою актуалізація - це розширення, поглиблення знань за допомогою раніше засвоєного і нове застосування колишніх знань.