Вища освіта

Вища освіта, Вища професійна освіта - верхній рівень професійної освіти, наступний після середньої загальної або професійної освіти в трирівневій системі, і включає в себе сукупність систематизованих знань і практичних навичок, які дозволяють вирішувати теоретичні і практичні завдання за професійним профілем.

Система вищої освіти в різних країнах базується на одно-, двох-, трьох і чотирирівневої структури. При чотирьох рівнях випускники діляться на молодших спеціалістів або фахівців (неповна вища освіта), бакалаврів (базова вища освіта), магістрів або фахівців (повна вища освіта), докторів наук (науковий ступінь). При трирівневій системі освіти, прийнятої зокрема в Росії, розподіл відбувається на бакалаврів, магістрів та осіб з науковим ступенем.

Вищу освіту можна отримати в очною, заочною, вечірньою, вільної формах навчання або у формі екстернату.