Управлінська компетенція


Управлінська компетенція - під цим словосполученням розуміють особисте та ділове якість, навик, модель поведінки, володіння якими допомагає успішно вирішувати певну управлінську завдання і добиватися високих результатів. Відсутність тієї чи іншої управлінської компетенції у людини знижує його компетентність в управлінській сфері. Чим більша кількість управлінських компетенцій є в арсеналі керівника, тим більш компетентним управлінцем він є.

Приклади управлінських компетенцій: