Ситуаційний аналіз, аналіз кейсів

Ситуаційний аналіз - метод навчання. Найбільш часто застосовується в бізнес-освіті. Значно підвищує ступінь засвоєння матеріалу. Використовується також як елемент ділової гри і мозкового штурму. Основна мета ситуаційного аналізу - навчити учнів застосовувати теоретичні знання в практиці і приймати вірні стратегічні та оперативні рішення. Для цього необхідно розуміння ситуації, врахування максимально можливого спектру факторів і достовірної інформації. Завдання ситуаційного аналізу полягає в комплексному дослідженні конкретної ситуації та оцінки ефективності прийнятих рішень. Ситуаційний аналіз включає опис ситуації, виявлення і групування чинників, що визначають вибір необхідних рішень, оцінку аргументованості та ефективності цих рішень з точки зору поточних і перспективних наслідків.