Мозковий штурм

Автор: Н.І. Козлов

Мозковий штурм (мозкова атака, брейнстормінг) - груповий метод знаходження ідей для розв'язання проблеми. Винахідником методу мозкового штурму вважається Алекс Осборн.

Ідея методу

Щоб поглянути на важку задачу з нової, несподіваної точки зору, потрібні творчі люди, які легко генерують нестандартні, творчі ідеї. Щоб ідеї таких творчих людей були хоч якось реалістичні, потрібні реалістично мислячі критики. А щоб хороші ідеї втілити, потрібні практики-організатори.

Як об'єднати все це в одне ціле? Потрібно зібрати разом кілька оригінально мислячих людей, поставити перед ними актуальну проблему і спонукати їх до висловлення якомога більшої кількості ймовірних рішень, якими б несподіваними і навіть безглуздими вони не здавалися. Всі висунуті пропозиції фіксуються без якої б то ні було їх оцінки. Критики приймаються за справу на другому етапі. Вони сортують пропозиції по мірі їх здійсненності та очікуваної ефективності, відкидають непридатні і відзначають перспективні. Потім настає черга реалізаторів, які намічаються конкретні практичні кроки для виконання обраного рішення.

Підбір людей і розподіл ролей

Підбір людей і розподіл ролей - важливий момент мозкового штурму. Чим більш вільно і оригінально вміють думати учасники мозкового штурму, тим краще. Ефективність зростає при різностатевому складі учасників, коли жіноча інтуїція доповнює чоловічий прагматизм. Корисно залучати спеціалістів різного профілю, так як рішення часто лежать на стику суміжних і навіть досить віддалених спеціальностей (наприклад, деякі суто технічні рішення запозичені з області функціонування живих організмів; так виникла ціла науково-практична галузь - біоніка). Однак, крім креативників, для інших етапів мозкового штурму потрібні і критики, і практики.

Етапи та правила мозкового штурму

Правильно організований мозковий штурм включає три обов'язкових етапи. Етапи відрізняються організацією і правилами їх проведення:

Постановка проблеми

Щоб знайти рішення, спочатку потрібно чітко зрозуміти, в чому проблема, а для цього необхідно визначити, що потрібно в результаті і що цьому заважає. (див. Ситуаційний аналіз). Відбувається відбір учасників штурму, визначення ведучого і розподіл інших ролей учасників залежно від поставленої проблеми і обраного способу проведення штурму.

Генерація ідей

Тут головне - кількість ідей. Цьому сприяють:

  • Повна заборона на критику і будь-яку (в тому числі позитивну) оцінку висловлюваних ідей, так як оцінка відволікає від основного завдання і збиває творчий настрій. Обґрунтування - не потрібні, потрібні лише ідеї. Не робіть ніяких обмежень: незвичайні і навіть абсурдні ідеї вітаються. Комбінуйте і покращуйте будь-які ідеї. Припустимо використання будь-яких гіпотез, аналогій, порівнянь, фантастичних образів.
  • У будь-якому випадку потрібен ведучий, який заохочує тих, хто висловлюється, а в разі необхідності перериває зайві словоизвержения. Заздалегідь слід встановити регламент. Фонтан творчих ідей не може бити довго - затягнуте обговорення ризикує вилитися у переливання з пустого в порожнє. Зазвичай півгодини цілком достатньо. При цьому головне завдання ведучого - створити розкуту і доброзичливу атмосферу для проведення штурму: якщо учасники ставляться один до одного з недовірою і острахом, продуктивності від них чекати не доводиться.
  • Якщо в процедурі беруть участь колеги різного звання, рекомендується першим дати висловитися молодшим (за віком і за посадою), щоб потім на них не «тиснув» авторитет старших товаришів.
  • Проведення мозкового штурму можна вважати успішним, якщо вдалося сформулювати п'ять-шість досить реалістичних пропозицій, які згодом можуть послужити основою для практичного вирішення проблеми.

Групування, відбір і оцінка ідей

Цей етап часто забувають, але саме він дозволяє виділити найбільш цінні ідеї і дати остаточний результат мозкового штурму. На цьому етапі, на відміну від другого, оцінка не обмежується, а навпаки, вітається. Методи аналізу та оцінки ідей можуть бути дуже різними.

Метод синектики

Одним з продовжень методу мозкового штурму є метод синектики.