Психологічне благополуччя

Поняття «психологічне благополуччя» описує стан і особливості внутрішнього світу людини, які визначають переживання благополуччя, а також поведінка, яка продукує і проявляє ситуативне благополуччя. З якими особистісними особливостями пов'язані така внутрішня картина світу особистості і стиль, спосіб його життя? Відповідь на це питання вже складніше, оскільки різні дослідники, описуючи навіть схожі особливості особистості, нерідко користуються різними поняттями, різним словником.

В якості базових складових психологічного благополуччя (psychological well-being) людини К. Рифф виділила: позитивні відносини з іншими, прийняття себе (позитивна оцінка себе і свого життя), автономія (здатність слідувати своїм власним переконанням), компетентність (контроль над навколишнім середовищем, здатність ефективно управляти своїм життям), наявність цілей, які надають житті спрямованість і сенс, особистісне зростання як почуття безперервного розвитку і самореалізації.

Думається, що приблизно той же список можна сформулювати і в інших поняттях, припустивши, що психологічне благополуччя пов'язане з такими особистими рисами, як впевненість в собі, адекватна самооцінка, позитивний погляд на життя, доброзичливість, товариськість, емоційна стабільність.

Поняття "психологічне благополуччя" близько пов'язане з такими поняттями, як душевне здоров'я[1], осмисленість життяпсихологическом благополучии маленьких детей</a>, для которых вопрос об осмысленности жизни не стоит в принципе.">[2], в меншій мірі з понятияем "особистісна адекватність"[3], а з поняттям "психічне здоров'я" - в малій мірі[4].

Як би різноманітно ні визначали дослідники психологічне благополуччя, найважливішим питанням є спосіб його вимірювання. У дослідженні П. П. Фесенко визначався не об'єктивними показниками і не раціональною оцінкою, а скоріше емоційним забарвленням почуттів і відчуттів з приводу власного життя. «Низький рівень актуального психологічного благополуччя обумовлений переважанням негативного афекту (загального відчуття власної нещасливості, незадоволеності власним життям), високий - переважанням позитивного афекту (відчуттям задоволеності власним життям, щастя)».