Спонукання


Спонукання - це відчуття позиву. Спонукання - це сила, що штовхає нас щось робити, але залишає нам можливість вільного вибору. Якщо нас щось штовхає, не залишаючи вільного вибору, це називається вже примусом.

Спонукання може бути зовнішнім і внутрішнім.

Внутрішнє спонукання до дії через звернення до почуттів - мотивація.

Внутрішнє спонукання до дії через звернення до розуму - переконання.

Зовнішнє спонукання до дії через звернення до почуттів - природний поклик.

Зовнішнє спонукання до дії через звернення до розуму - заклик.

У спонуканні є позитивне бажання щось робити. Створення спонукання - підхід Душки або Маніпулятора (через створення звабливого бачення або пряме емоційне зараження ентузіазмом).

Спонукання - варіант позитивної мотивації, воно відрізняється від різних варіантів негативної мотивації, коли бажання щось робити викликається болем або страхом.

Хоча, виникло сильне спонукання, переважна інші спонукання, виявляється не просто спонуканням, але і формою примусу. А цей прийом називається - інтерес...