Напрямки практичної психології


Напрям - група методів психології або психотерапії, які в теорії мають більше схожості, ніж відмінностей, а в практиці один одному не суперечать.

Напрямки практичної психології визначаються наявністю свого, відмінного від інших, погляду на природу людини, на джерело і характер його рушійних сил.

Найбільш відомі напрямки -