Надсознательное

Надсознательное - не піддається індивідуальному свідомо-вольовому контролю рівень психічної активності особистості при вирішенні творчих завдань.

Уявлення про специфіку цього рівня було висунуто К. С. Станіславським, означаючи його терміном "надсвідомість", під яким розумівся вищий етап творчого процесу, відмінний як від його свідомих, так і несвідомих компонентів. Надалі П. В. Симонов інтерпретував надсвідомість як механізм творчої інтуїції, завдяки якому відбувається рекомбінація колишніх вражень, чиє відповідність дійсності встановлюється вдруге.

Стосовно до процесів індивідуального наукового творчості надсознательное представлено в їх регуляції категоріальним апаратом пізнання, який не усвідомлюється самим ученим, поглиненим предметом дослідження, але об'єктивна логіка розвитку якого відображається в його гіпотези та ідеї. Тому для "розшифровки" надсознательного необхідний категоріальний аналіз.

Поняття про надсознательном дозволяє розмежувати дві форми неусвідомлюваної психічної активності: залежну від вже відображеної в мозку інформації (детермінація минулим) - несвідоме; спрямовану на творення того, чого ніколи не було в особистому і колективному досвіді (детермінація потрібним майбутнім), - надсознательное. Таке творення відбувається в процесі взаємодії особистості зі світом культурних цінностей, який вона не тільки засвоює, але і творить, відображаючи назрілі тенденції об'єктивного розвитку світу. Результатом цієї взаємодії є художні образи, наукові відкриття та інші продукти творчості, в яких поряд з тим, що виступає у свідомості породило їх індивідуального суб'єкта, є не представлене в його рефлексії (не усвідомленого ним) об'єктивно значущий зміст, відображений роботою думки на рівні надсознательного.