Мотків, Олег Іванович


Мотків, Олег Іванович - російський психолог, кандидат психологічних наук, доцент Інституту психології ім. Л. С. Виготського РДГУ

1966 - фак-т психології МГУ, по закінченні - лабораторія евристики НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР (нині - Психологічний інститут РАВ) під керівництвом Веніаміна Ноевича Пушкіна. Кандидатська дисертація «Співвідношення особистісних та пізнавальних компонентів інтелектуальної діяльності в умовах психічного стресу».

З 1984 року - старший науковий співробітник НДІ загальних проблем виховання АПН СРСР (пізніше - Інститут розвитку особистості РАВ).

З вересня 2000 року - доцент кафедри психології особистості в Російському державному гуманітарному університеті. Розробив і викладав десяток власних навчальних програм: з вікової психології, введення в професію психолога, теорій особистості у психології, психології особистості, експериментальної психології, загального психологічного практикуму, психології суб'єкта, гендерної психології, психології творчості, спецкурс з психології гармонізації особистості.

Книги О. В. Моткова

  • "Особистість і психіка". Самара, 2008.
  • "Природа особистості". М., 2007.
  • "Психологія самопізнання особистості: Практичний посібник". М., 1993.

Докладніше про творчість О. В. Моткова дивись див.

Статті О. В. Моткова: