Комунікатор

Автор: Н.І. Козлов

Комунікатор - людина, яка впливає на партнерів по спілкуванню адресно й доцільно, підбираючи дії, слова, інтонації і формулювання, для того щоб одержати потрібну реакцію або відповідь. Комунікатор входить у спілкування, маючи свої, визначені і заздалегідь сформульовані цілі. Протилежний комунікатору тип - проста людина, що діє без мети, причини, за принципом «тому що».

У бізнесі затребувані комунікатори, у побутовому спілкуванні більше люблять простих людей. У побутовому спілкуванні люди просто спілкуються, не ставлячи конкретні цілі і не досягаючи заздалегідь поставлених цілей від співрозмовника. Люди не люблять тих, хто від них відрізняється, і людина, має заздалегідь визначені цілі в спілкуванні і послідовно домагається потрібного йому від співрозмовника, нерідко отримує негативний ярлик маніпулятора.

Однак ототожнювати комунікатора і маніпулятора - невірно, маніпулятор - це тільки один з різновидів комунікатора. Маніпулятор діє приховано, а комунікатор вибирає свою тактику по ситуації. Коли потрібний результат можна отримати за допомогою відкритого і прямого взаємодії, комунікатор буде діяти прямо і відкрито. Якщо більш ефективно в конкретній ситуації діяти приховано, використовуючи обхідні шляхи, комунікатор піде обхідними шляхами. Нічого особистого - просто ефективність.

Природно, комунікатор готовий до того, що його партнер буде діяти так само, і подібні приховані дії, хоча і за визначенням є маніпуляціями, в бізнес-середовищі так не кваліфікуються. Просто - професійні прийоми. Тим не менш, комунікація має свій етичний кодекс, і грубі, брудні маніпуляції у діловому середовищі не вітаються також.