Клінічний метод

Фактично у всіх дослідженнях Піаже дитина вивчається індивідуально, він маніпулює з якими-небудь предметами або пристроями, а його розпитують у вільній клінічної манері про те, що він робив, причому питання формулюються в доступній для нього формі. Те, що дитина говорить, або те, що на його думку, було зроблено, - важливо, але велике значення надається і реальним діям дитини, того, як він підходить до задачі, які допускає помилки і т. д. В типових випадках дитину просять поміркувати про звичайному дитинстві з нової точки зору, або подумати про новий підхід до виконання такого звичайного дитячого завдання, як розташувати палички в порядку зростання їх довжини, і т. д.

Задачі або проблеми, які пропонується вирішити дитині, звичайно підібрані таким чином, щоб стало зрозуміло його логічне мислення, що стосується деяких істотних з епістемологічної точки зору питань:

  • природи причинності,
  • (логічної) необхідності,
  • імплікації,
  • часу або простору і т. д.