Відтворення

Відтворення (англ. recall, reproduction) - процес пам'яті, в результаті якого відбувається актуалізація (витяг, retrieval) раніше закріпленого змісту з довгострокової пам'яті й переведення його в короткочасну пам'ять (оперативну).

Відтворення буває:

1) Мимовільним

При мимовільному відтворенні людина не ставить спеціальної мети пригадати що-небудь; воно викликається змістом тієї діяльності, яку людина здійснює в даний момент, хоча вона і не спрямована на відтворення. Мимовільне відтворення може мати не хаотичний, а щодо зв'язний, виборчий характер. Напрям і зміст відтворення визначається в цьому випадку тими асоціаціями, які утворилися в минулому досвіді людини.

2) Довільним

Довільне відтворення, зване також припоминанием, становить основу безлічі процедур (методів, методик), які застосовуються при вивченні пам'яті людини, - методів відтворення, в яких випробуваного просять відтворити повністю або частково, але як можна точніше, те або інше утримання з минулого досвіду.

Реконструкція матеріалу при відтворенні

Відтворення - активний, «творчий» процес, пов'язаний з перебудовою, реконструкцією, перетворенням відтвореного, особливо великого за обсягом матеріалу. Реконструкція матеріалу при відтворенні вперше була детально вивчена Ф. Бартлеттом (1932).

Бартлетт встановив, що відтворення являє собою не чисту репродукцію згасаючої в пам'яті інформації, а інтелектуальну реконструкцію, яка:

а) проявляється у доборі головного і отсеве другорядного матеріалу, узагальненні та привнесення нового змісту, у зміні послідовності викладу, у різних замінах спотвореннях відтворюваного матеріалу;

б) залежить від великої кількості факторів, в т. ч. від мотивів, цілей і завдань діяльності, рівня осмислення матеріалу, емоційного ставлення до нього і т. д.

А. А. Смирнов (1966) детально проаналізував конкретні форми відступів від оригіналу, спостережуваних при відтворенні. Основні з них слідства:

  1. узагальнення того, що в оригіналі дано в розгорнутій, деталізованій формі;
  2. конкретизація і деталізація того, що дано у більш загальному і стислому вигляді;
  3. заміна одного змісту іншим, рівноцінним за змістом;
  4. переміщення окремих частин;
  5. об'єднання того, що дано окремо один від одного, і роз'єднання того, що в оригіналі пов'язано між собою;
  6. доповнення, що виходять за межі оригіналу;
  7. спотворення смислового змісту оригіналу.

Як зауважив С. Л. Рубінштейн, подібні трансформації матеріалу по своїй психологічній природі є результатом ненавмисної, але, безумовно, спрямованої роботи думки всередині відтворення.