Мораль і моральність


Мораль - це не зовсім те ж, що моральність. Під мораллю розуміють історично сформовані норми і правила поведінки людини, які визначають її ставлення до суспільства, праці, людей. Моральність - це внутрішня мораль, мораль не показна, не для інших, а для себе.