Методика «Ціннісні орієнтації» Рокича

Методика "Ціннісні орієнтації" розроблена Мілтоном Рокичем як тест особистості, спрямований на вивчення ціннісно-мотиваційної сфери людини. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її відносин до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції і "філософії життя".

Методика

Обстеження краще проводити індивідуально, але можливо і групове тестування.

Респонденту пред'явлені два списки цінностей (по 18 у кожному), або на аркушах паперу в алфавітному порядку, або на картках. У списках випробуваний присвоює кожній цінності ранговий номер, а картки розкладає по порядку значущості. Остання форма подачі матеріалу дає більш надійні результати.

Спочатку пред'являється набір термінальних, а потім набір інструментальних цінностей.

Інструкція до тесту

"Зараз Вам буде пред'явлений набір з 18 карток з позначенням цінностей. Ваше завдання - розкласти їх по порядку значимості для Вас як принципів, якими Ви керуєтеся у Вашому житті.

Уважно вивчіть таблицю і, вибравши ту цінність, яка для Вас найбільш значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу за значимістю цінність і помістіть її слідом за першою. Потім виконайте те ж з усіма рештою цінностями. Найменш важлива залишиться останньою і займе 18 місце.

Розробіть не поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат повинен відбивати Вашу справжню позицію".

Тестовий матеріал

Список А (термінальні цінності):

 1. активна діяльна життя (повнота та емоційна насиченість життя);
 2. життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються життєвим досвідом);
 3. здоров'я (фізичне і психічне);
 4. цікава робота;
 5. краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в мистецтві);
 6. любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);
 7. матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів);
 8. наявність хороших і вірних друзів;
 9. суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по роботі);
 10. пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальне розвиток);
 11. продуктивна життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей);
 12. розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення);
 13. розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків)
 14. свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)
 15. щасливе сімейне життя
 16. щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, людства в цілому)
 17. творчість (можливість творчої діяльності)
 18. впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч; сумнівів).

Список Б (інструментальні цінності):

 1. акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у справах;
 2. вихованість (гарні манери);
 3. високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);
 4. життєрадісність (почуття гумору);
 5. старанність (дисциплінованість);
 6. незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);
 7. непримиренність до недоліків у собі та інших;
 8. освіченість (широта знань, висока загальна культура);
 9. відповідальність (почуття боргу, уміння тримати своє слово);
 10. раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення);
 11. самоконтроль (стриманість, самодисципліна);
 12. сміливість у отстаиваниях своєї думки, поглядів;
 13. тверда воля (вміння настояти на своєму, не відступати перед труднощами)
 14. терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим їхні помилки та омани)
 15. широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички)
 16. чесність (правдивість, щирість)
 17. ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі)
 18. чуйність (дбайливість)

Інтерпретація результатів тесту

Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їх угруповання випробуваним у змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, виділяються "конкретні" і "абстрактні" цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя і т. д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи; індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності; цінності самоствердження і цінності прийняття інших і т. д. Це далеко не всі можливості суб'єктивного структурування системи ціннісних орієнтацій. Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність.

Якщо не вдається виявити жодної закономірності, можна припустити несформованість у респондента системи цінностей або навіть нещирість відповідей.

Достоїнства і недоліки методики

Достоїнством методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні обстеження й обробці результатів, гнучкість - можливість варіювати як стимульний матеріал (списки цінностей), так і інструкції. Істотним її недоліком є вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. Тому особливу роль у даному випадку відіграє мотивація діагностики, добровільний характер тестування і наявність контакту між психологом і випробуваним. Методику не рекомендується застосовувати з метою відбору і експертизи.

Для подолання зазначених недоліків і більш глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтації можливі зміни інструкції, які дають додаткову діагностичну інформацію і дозволяють зробити більш обґрунтовані висновки. Так, після основної серії можна попросити випробуваного ранжувати картки, відповідаючи на наступні питання:

 • "В якому порядку і в якій мірі (у відсотках) реалізовані дані цінності у Вашому житті?"
 • "Як би Ви розташували ці цінності, якщо б стали таким, яким мріяли?"
 • "Як, на Ваш погляд, це зробив би людина, досконалий у всіх відносинах?"
 • "Як зробила б це, на Вашу думку, більшість людей?"
 • "Як це зробили б Ви 5 або 10 років тому?"
 • "............через 5 або 10 років?"
 • "Як ранжирували би картки близькі Вам люди?"