Етичний кодекс Міжнародної Асоціації професіоналів розвитку особистості


Розробив Н.І.Козлов. Ухвалили одноголосно 17 березня 2010 року на Конференції МАПРЛ

Етичний кодекс Міжнародної Асоціації професіоналів розвитку особистості відображає специфіку роботи психолога-тренера, коучів та інших практичних психологів, що мають справу з психічно і душевно здоровими людьми.

Професіонали, які співпрацюють у рамках Асоціації, здійснюють свою діяльність строго в рамках існуючого законодавства країни, в якій надають тренінгові та консультаційні послуги, діють в дусі поваги в першу чергу до Конституції Російської Федерації, проголошених у ній прав і свобод громадян, підтримуючи закладені в ній принципи.

Спосіб життя і турбота про репутацію

Члени Асоціації піклуються про свою репутацію і ведуть такий спосіб життя, щоб не створювати негативного образу психолога-тренера, не псувати проявом своєї особистої свободи репутацію своїм колегам. Члени Асоціації пам'ятають, що особистість психолога-тренера є зразком для багатьох учасників тренінгів, і, прагнучи до вдосконалення свого життя і показуючи приклад моральності, тим самим допомагають учасникам на їх рості і розвитку.

Повага між колегами

Ми виходимо з того, що в Асоціацію ми приймаємо адекватних людей і професіоналів високого класу. Кожен психолог має свої погляди, цінності і свій професійний підхід, і це абсолютно нормально: ми, як члени Асоціації, поважаємо погляди один одного і публічно не висловлюємося негативно про професійну роботу (консультації або тренінгах) інших членів Асоціації. Якщо ви вважаєте, що колега по Асоціації працює некоректно, непрофесійно, підніміть це питання всередині Асоціації з метою обговорення та вирішення. Загальна: або ми висловлюємося про колег коректно, або кому-то потрібно Асоціацію покинути.

Сумлінна реклама

Члени Асоціації у рекламі своєї діяльності не обіцяють того, що зроблено не буде, і не допускають непрямого приниження діяльності колег. Можна рекламувати себе, не можна робити антирекламу колегам.

Розвиток особистості не підміняється психотерапією

Члени Асоціації займаються розвитком особистості, що включає як просвітницьку роботу, так і створення умови для напрацювання учасниками тренінгу необхідних навичок і вмінь. Члени Асоціації розрізняють розвиток душевно здорової особистості та психотерапевтичну роботу, в якій здійснюється лікування та психологічна допомога людям у важких життєвих ситуаціях. Дивись Психотерапія і Психологія розвитку

В роботі психолога-тренера, який займається розвитком особистості, не практикується "затягування" клієнта в психотерапевтичну тематику. Не нагнітаються страхи, не створюються негативні установки, замість цього шукаються розумні варіанти роботи на позитиві. Члени Асоціації уникають у своїй професійній роботі без справжньої необхідності використовувати формулювання "проблема", "неможливо", "винятково важко", "страшно", воліють налаштувати учасників на позитивну і конструктивну, діяльну позицію.

Якщо учасник прийшов на розвиток особистості і психотерапію собі не замовляв, ми йому психотерапію не робимо. Ми можемо відмовитися працювати з ним у напрямку розвитку і порекомендувати психотерапевтичну діяльність, але це повинно бути зроблено явно і відкрито.

Якщо клієнт не розташований до розвитку власної особистості, тягнеться сам до психотерапії і потребує психотерапевтичного підходу, психолог-тренер може передати клієнта психологу-практику, який працює в психотерапевтичному ключі. Він може і сам продовжити роботу з клієнтом в психотерапевтичному ключі, якщо має відповідну підготовку і освіту, але ця роботи виходить за рамки його діяльності в Асоціації.

Принцип "Не нашкодь"

Принцип "" - природна основа роботи члена Асоціації.

Члени Асоціації працюють тільки з психічно здоровими людьми, принаймні з людьми без вираженої психопатології. Якщо в наявності ознаки, що дають підстави запідозрити наявність у учасника тренінгу психічного розладу, такий учасник не може бути допущений до психологічної роботи без дозволу психіатра. Якщо батьки приводять на тренінг своєї дитини з можливим порушенням психічного статусу, підставою для допуску до психологічної роботи може бути лише довідка від психіатра.

Дії, процеси та впливу членів Асоціації, які виходять за рамки професійної роботи і в яких можна спрогнозувати ймовірне порушення психічного статусу або іншої шкоди для здоров'я учасників тренінгу, неприпустимі. Дивись Принцип «Не нашкодь» і Етичний кодекс практичного психолога

Обов'язок попереджати учасників про жорсткі методи роботи

Учасники Асоціації виходять з того, що вони працюють з дорослими і душевно здоровими людьми, здатними тримати в тому числі високі навантаження і бути зацікавленими в інтенсивному навчанні, що передбачає в тому числі жорсткі і провокативні методи роботи. Однак використання жорстких і провокативних методів роботи можливе лише у разі попереднього інформування учасників про це і їх явної на те згоди. Будь-який учасник у будь-який момент може вийти з тренінгового процесу, якщо вважав, що відбувається на тренінгу занадто важким для свого стану.

Учасники Асоціації позначають свої тренінги кольоровими кваліфікаційними піктограми, що інформують учасників про міри жорсткості проведеного тренінгу.

Збереження контролю учасників за можливістю власного вибору

Ми виходимо з того, що ми працюємо з дорослими і душевно здоровими людьми, які мають власні цінності та погляди і мають право на вибір власного шляху в житті та власних рішень. В цілях поваги цього права учасників, не допускається використання спеціальних методів, що зменшують можливість учасників контролювати своє життя і здійснювати власні вибори. До таких спеціальних методів ми відносимо:

  • жорсткий негативний пресинг з боку ведучого та учасників групи у випадку незгоди учасника з чимось, що відбувається в процесі тренінгової роботи,
  • позбавлення учасників нормального режиму неспання і сну.

Конфесійна нейтральність

Учасники Асоціації виходять з того, що кожна людина має право на свої переконання і релігійні погляди. Як приватні особи, члени Асоціації можуть дотримуватися будь-яких переконань і релігійних поглядів, але у професійній діяльності повинна бути виключена будь-яка пропаганда релігійних переконань і тих чи інших релігійних поглядів (а також теософічних та езотеричних знань) без попереднього інформування учасників про це і їх явної на те згоди. Якщо ж учасники проінформовані і на подібне вплив провідного згодні, провідний таке право отримує.

Наприклад, православний тренер, провідний тренінги православної тематики, в роботі зі своєї православної аудиторією зберігає за собою природне право на пропаганду слова Божого.

Будь-який учасник у будь-який момент може вийти з тренінгового та іншого психологічного процесу, якщо вважав, що відбувається несумісним зі своїми поглядами і переконаннями.

Етичні спори

Ми прагнемо максимально убезпечити як і наших клієнтів, так і наших колег. Тому у разі виникнення спірної ситуації клієнт або учасник Асоціації може звернутися до Етичний рада для розгляду скарги або протесту на дії учасника Асоціації. Етичний рада затверджується правлінням Асоціації, гарантує неупереджене розгляд і рішення, що має на меті підтримання високої репутації Асоціації.