Азбука генетики

Гени - ділянка молекули ДНК (дезоксерибонуклеиновой кислоти), який відповідає за побудову одного білка або РНК (рибонуклеїнової кислоти) організму. Гени і хромосоми це не одне і теж. Хромосоми - це білкові структури, що містять ДНК. Ген - це ділянка ДНК.

Генотип - це набір генів організму, фенотип - це зовнішні прояви цих генів, набір ознак організму. Фенотип - це все те, що можна побачити, порахувати, виміряти, описати і так далі, просто дивлячись на дитину.

Блакитні очі, світле волосся, низький зріст, темперамент - холерик і так далі.

Якщо гени розташовані в однакових ділянках пари хромосом, вони називаються алельними, тобто вони відповідають за різні прояви одного і того ж ознаки (колір очей,волосся, пів і так далі).

Гени бувають домінантними і рецесивними. Домінантний - це такий ген, який в парі з рецесивним забезпечує свій ознака.

Наприклад, нехай є домінантний ген А - він визначає карий колір очей, а є рецесивний ген а - який позначає блакитні очі. Якщо в генотипі буде АА - очі карі, якщо аа - блакитні, якщо Аа - теж карі, так як домінантний ген "сильніше" рецесивного.