Психічний стан

Психічний стан - стійка на певному проміжку часу характеристика психічної діяльності людини (чи тварини).

Психічні стани займають проміжну позицію в класифікації психічних явищ між психічними процесами, що протікають в конкретний момент часу і психічними властивостями особистості, які є стабільними і стійкими характеристиками людини.

«Психічні стани досить тривалі (можуть тривати місяцями), хоча при зміні умов або внаслідок адаптації можуть швидко змінюватися» (К. К. Платонов).

Як правило, найчастіше під станом розуміється якась енергетична характеристика, що впливає на активність людини в процесі його діяльності - бадьорість, ейфорія, втома, апатія, депресія.

Також виділяють стани свідомості, які в основному визначаються рівнем неспання - сон, дрімоту, транс, гіпноз, бадьорість.

Вплив на психічний стан

Тиск на психіку. Речі на столі - тиснуть на психіку. Розберіть на столі, і на душі стане, безумовно, легше!