Що таке науковість - критерії

« ... критерії науковості знання - це його обгрунтованість, достовірність, ясність, емпірична підтвердження і принципово можлива фальсифицируемость, концептуальна зв'язність, передбачувальна сила і практична ефективність ... »

Головними серед критеріїв є істинність, об'єктивність та системність: « ... специфіка наукового пізнання відображається в критеріях науковості, які відрізняють наукове знання від ненаукового: 1. Істинність наукового знання ... . ... наука прагне до отримання істинних знань, досліджуючи різні способи встановлення достовірності наукових знань. 2. Интерсубъективность знання. Наукове знання являє собою ... знання об'єктивних зв'язків і законів дійсності. 3. Системність і обґрунтованість наукового знання. Найважливішими способами обґрунтування отриманого знання є: А). на емпіричному рівні: - Багаторазові перевірки спостереженням і експериментами. Б). не теоретичному рівні: - Визначення логічної зв'язності, виводимості знань; - Виявлення їх узгодженості, відповідності емпіричним даним; - Встановлення можливості описувати відомі явища і передбачати нові ... »