Агнозия


Агнозия (від грец. а - негативна частка + gnosis - пізнання) - порушення сприйняття, що виникає при ураженні кори великих півкуль головного мозку. Людина стає не здатний впізнавати предмети і їх зображення, а також звуки (зокрема, звуки мовлення).

Розрізняють:

  • зорову (оптичну),
  • слухову (акустичекую)
  • дотикальну (тактильну) агнозию.

Виникнення агнозії в дитячому віці викликає серйозні відхилення в психічному розвитку. При зорової агнозії дитина виявляється дезореинтированным в навколишньому середовищі, що може призвести до отстованию в розумовому розвитку. При слухової агнозії виникають відхилення в розвитку мови і як наслідок - труднощі в освоєнні читання і письма. Коригувальний навчання здійснюється з опорою на збережувальні аналізатори.